Galaxy Note 5 Tiếng Việt Full 5.1.1 OK
-------------------------------------------------------------------------------
- Đã fix hoàn hảo danh bạ gốc.
- Wipe data, cache không lỗi danh bạ & điện thoại, không mất tiếng việt.
- Build Rom tar.md5 up qua odin mất 2'26s.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]