như tiêu đề trên máy tự nhiên bị , đo tông trở thiếu 1 chân ko[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] . mong anh em giúp . hình ảnh em nó đây ạ . thank all anh em quan tâm ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]