Như tiêu đề,máy vẫn mới chân sạc đẹp nhưng cắm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].bác nào gặp chỉ em với ah,em đang cần gấp,thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]