ai đi ngang qua xin cho ít ý kiến . e có con 1200 cũ lắp quả pin nào vào dùng hết là sạc không vào được nữa . và quả nào sau khi sạc cũng bị phóng to tướng . e không biết xử lý e nó ra sao . ai đã từng gặp xin giúp 1 tay . thanks all!!!
Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]