như tiêu đề trong máy để model 105 made in việt nam nhưng không có ngon ngữ tiếng việt chỉ có tiếng anh và tàu .máy này giờ sao ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]