Thanks anh Linh người tạo ra tool việt hóa đã giúp em tạo ra 1 bản rom tiếng việt, ko có tool chắc ngồi quay tay sữa lỗi ghiền lun quá có khi là còn ko biết làm lun [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hiii trình độ chưa tới nên không dám convert qua TGY_G9200CHC1BOH2 thị trường hong kong (có sẵn tiếng việt và chplay) nên đành việt hóa...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]