sáng nay có thằng nhóc mang bán cái xác 105 thu vô 10k. máy ko có pin. nhìn vỏ còn ok mỗi tội mất nguồn + thằng thợ nào nó khui siêu sắt lắc con U rồi nhìn nản ghê, lật cái màn hình lên thấy đục chân màn hình số 5 từ trái qua câu xuống tụ theo hướng dẫn trên cụ google.com rồi. mỗi tội nó chưa tháo cái mh ra hàn lại mình tháo ra hàn lại vẫn ko xi nhê. kẹp nguồn vẫn như lúc mới thu xác là nhấn nguồn kim nó nhảy tưng tưng lên xuống mà ko về 0. thả nguồn ra thì về 0. ngồi buồn ngáp ruồi làm siêng phát mang cục hwk ra down file về theo sự chỉ dẫn cụ google là chỉ flash 1 file mcu thôi ko mất tiếng việt nên làm theo quất luôn ko lăn tăn ai ngờ nó tỉnh luôn mấy cụ ạ.
log hwk đây ạ. chạy bằng kẹp đa năng fbus đầu dct4-G-I nha
CPU: GenuineIntel, Sp: 5
Platform: Windows NT 5.1 (Build 2600 Service Pack 3)
Versions: Ufs2xx.dll 3.2.7, Ufs2xx.sys 2.8.30
Current Paths:
EXE : C:\Program Files\Nokia\Phoenix
TESLA: C:\Wintesla\
DCT3 : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Flash3\
DCT4 : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Flash\
BB5 : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Flash\
UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003. Id: 62 CF 1 10
UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007. Sn: 102524
HID: D761874443600064, HWK: A1.04-PRO1
Features: 00000001
Licence: True
LogFile: .\_!_LOG\102524_92020151_4212_LOG.txt
At Least MCU File Must be Selected !
Rebooting Mobile
At Least MCU File Must be Selected !
Rebooting Mobile
If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button
IF_SBL: XGOLD110, Ok
IF_EBL: Default_RAM_Bootloader 10.27, Mode: CC
BAUD_R: 921600
FL_ID : EF001760, Winbond W25Q64DW 64Mb
MCU FLASH BUNDLE: rm908_02.700
Flash File: hw_b1_rm908_02.700.fls
Erase Area: 0x00800000 - 0x00A0FFFE, Erased: 00:10
Write Area: 0x00800000 - 0x00A0FFFE, Written: 00:37
Erase Area: 0x00C60000 - 0x00EAFFFE, Erased: 00:12
Write Area: 0x00C60000 - 0x00E8123E, Written: 00:38
Erase Area: 0x00FFC000 - 0x00FFFFFE, Erased: 00:00
Write Area: 0x00FFC000 - 0x00FFC03E, Written: 00:00
Warning, Checksum Mismatch: 8CA7 > 9FA5
Flashing Done: 01:49
ShutDown Done

thanks. ai gặp con này kim nhịp nhịp ko về 0 múc mạnh tay bằng hwk hay atf cũng ok. chớ vội bung máy câu màn hình hay khui siêu.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]