ngồi buồn có ông anh mang cho con c100 này nhìn thấy giấy quỳ hóa đỏ và có thợ làm qua rồi. mang qua mấy hôm rồi mà làm biếng vì Lg cũng ít khi đụng nghĩ cầm ít bữa trả lại nói ko làm được..................sáng giờ chưa có lúa vô nên lôi ra xúc luôn.

bệnh cứ bỏ pin vào là đèn bàn phím sáng, sáng luôn và sáng cho tới khi hết pin trong khi chưa bật nguồn, có bật nguồn lên rồi về chế độ màn hình nghỉ thì đèn bàn phím cũng vẩn cứ sáng mãi luôn.
giải pháp là xúc con thạch anh ra đóng lại hoặc thay mới. mình xúc ra đóng lại nó ok luôn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]