tình trạng máy lên nguồn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] xong thì trắng MH luôn .sau đó đen thui gọi đi ,tới thì vẫn ok AE nào làm ban này rồi giúp mình với .mình đã chạy lại nhưng ko được.

- - - Updated - - -

mình thay màn hình ,thay cáp vẫn not ok....

- - - Updated - - -

AE phone đâu hết rồi giúp mình đi ,cảm ơn nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]