Bác nào có File Host đã chỉnh sửa rùi hoặc có cách nào vượt được lỗi này không giúp em với. Thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]