em có cây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].đang dùng trở chứng khi nghe gọi cảm biến không tắt được màn hình.
e đã thay 3 cọng zin bóc máy sang vẫn không đc.
RT em nó xong gọi lại đc.để 1 hồi gọi lại bị.
RS lại phát lại ok.cứ như vậy hoài.
bác nào gặp rồi chỉ em với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]