như tiêu đề, anh em ai có rom oppo n1 mini up qua flash tool cho e xin vs, đang dih một em treo logo~X( máy k có thẻ nhớ nên k up qua recovery đc,
em xin cảm ơn ae !!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]