Em có cây lumia 630 nhận của khách cắm sạc sụp nguồn.... đã thay chân sạc, thay pin, tháo tụ trong đường sạc và câu lại vẫn not ok... ae nào giúp với [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]