em mới nhận cẩy m250s có sóng nhưng khó gọi đi và gọi đến.đã đưa về room gốc nhưng vẫn vậy.định bụng công xuất nhưng chưa có thấy.lên hỏi ý kiến các cao thủ júp một tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]