Ae có file cho mình xin,,máy vào cài đắt nhạc chuông khởi động lại..Mình đã flash 1 số file mà not ok,,mất luôn TV..thanks ae !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]