Ip4S e nhận khách bảo tự bị vậy. E đã thay cáp. Câu tắt Q3-L3-L4 áp đến chân pin 1.5V. Tắt nguồn cắm sạc thì vãn lên nguôn nhưng không báo gì. Các bác có giải pháp nào chia sẻ em với ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]