em có 1 cây iphone lúc sáng màn hình thì có cuộc gọi bình thường, lúc tắt màn hình thì cuộc gọi đến ko [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] hết.ae cho xin ý kiến


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]