e ở quê làm nghề cũng được 1 thời gian làm nhiều máy cỏ, bây giờ quê em phát triển lên dùng iphone nhiều lên em muốn đi học thêm món sửa iphone có bác nào ở khu vực phía bắc làm tốt cho em theo với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]