như tiêu đề em có nhận con zenfone 6 tình trang máy rớt đất giờ máy có giao động nhưng không lên
máy có chạm tụ nóng ngay socket (CON1601) e đã gỡ thử giờ đã hết chạm nhưng máy chỉ giao động khi kẹp nguồn xong rớt kim luôn.
các ae có làm qua xin chỉ giáo.
--(thank for sharing):-o


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]