Như tiêu đề bác nào đã làm qua chỉ giùm e với ạ. E đã thay R11 mà vẫn không được


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]