mình nhận cây g530h làm rơi mất mích .bo mạch mích mất luôn .aE có sodo hoặc cách câu giúp mình ,cảm ơn nhiều.

-

- - - Updated - - -

[IMG][img]http://*************/DmodxIt.jpg[/img][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]