máy rớt nước e đã thử recovery tol nhưng ko đc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]