như tiêu đề e tao ra thay loa trong giờ lắp vào wifie yếu ae nào co cach nào chỉ e với các tiếp xúc an tan ten vân đủ k thiếu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]