e chạy bản rom 4.1.2 xong thì máy hiện lô gô xong tắt lun các bác chỉ giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]