Như trên máy mọi thứ ok hết không hao nguồn full chức năng đã fláh rồi thay pin ok, nhưng xài hay bị treo trắng màn hình, xin anh em chỉ giúp ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]