Như tiu đề em nhận cậy ip5 bên nhật về. em lắp sim vào thì có sóng,nhưng kgactive vào màng hình chính dc..nó báo sim khong hợp lệ.mặc dù vẫn có sóng.em gà ip quá mong ae giúp đỡ.thank. đây là imie nó 013620003170966


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]