em đang có 1 e iphone 4 bị liệt phím cảm ứng Q và phím chuyển đổi 123 để nhập số,e đã thử cảm ứng khác vẫn vậy.e thử thay con ic cảm ứng u19 vẫn không được.không biết đứt ở đâu,e mới vào nghề xem sơ đồ chưa hiểu lắm mong được cao nhân chỉ giúp,thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]