Như tiêu đề em có ghi.Hiện tại em đang có con S2HD rơi nước sấy dùng ok. Mang về dùng được hơn 1 tuần thì hôm nay mang tới thấy lỗi Pin nóng vì nhiệt độ quá cao ( NGỪNG SẠC ). Theo em suy đoán thì nó lỗi con báo sạc hay sao ý . Vậy Bác nào đã làm Pan này DONE bảo em với.Thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]