em đã thay chân xạc vệ sinh rồi mà vẫn không được, mong các tiền bối chỉ giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]