như tiêu đề mình thay loa và đo mạch ok hết nhưng loa trong không nghe ,loa ngoai thì nghe bình thường ,ae ai làm qua xin giúp.cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]