Thông tin: VIVO X510T & X510W thêm tiếng việt​

Thuộc hàng khủng từ thị trường china.​
Thêm tiếng việt & CHplay.Xóa app china.​
Ảnh demo:​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]