Galaxy i8552 chụp ảnh treo xanh màn hình rồi báo Camera hỏng

Do tài liệu samsung hạn hẹp nên Free kèo cho ace gặp báo giá khách :-*

Hình ảnh Galaxy Win [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ace tham khảo bên dưới

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]