Up về stock 4.0.4 trước rồi unlock. ae nào bít rồi chém nhẹ tay.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]