nhờ ae hướng dẫn e cách ghép con này với ạ . Mạng Korea mà e chọn cả mấy cái nhà mạng mà vẫn k đc , hiện "Không dịch vụ" hoài à .
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG] [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]