Mình có 1 em htc flyer xài cũng lâu rồi, hôm nay ngứa tay up rom 4. khi khởi động lại bị treo logo. Bạn nào biết cách up lại rom gốc hướng dẫn mình với, hay bạn nào có rom gốc share lại mình, mình cảm ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]