như tiêu đề ae ai co rom tv tab3 samsung sm-t310 cho mình xin với có kèo mà kiếm google toàn link hư hết zay ae ai có cho mình xin với nha tk ae nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]