nokia 130 bị chế độ tai nghe , máy này mới quá ko có sơ đồ nhờ anh em giúp đỡ. thanks.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]