vừa nhận con Q116 mất nguồn thay MT6260MA vào mà ko có file để nạp. AE nào có file cho mình xin, chân thành cảm ơn!!!
cpu MT6260MA
flash 3mb.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]