Như tièu đề,cho con bé cháu xài thời gian..vọc vọ,,cài đặt mã bảo vệ bàn phím..giờ nó quên ,mình mài mò hoài ko đc..không biết chạy bằng jaf identi được không,hay ae có cách nào ko chỉ giúp mình với..thanks anh em.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]