cả loa trong và mic đều ko nghe thấy gì , bật loa ngoài thì loa oke con mic vẫn ko nghe thấy. Em đã câu Ap mem 1.8v nhưng tình trạng vẫn vậy. a/e có giải pháp gì giúp em với . tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]