e đã đo tổng trở chân sạc không có,đo từ chân đường tôi còn 4 chân thông ,mong ae có giải pháp nào giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]