đã thay cụm sạc lẫn cụm sim...........ae ai làm qua rùi xin chỉ dẫn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]