như tiêu đề.e đã chay lại rom gốc cho em nó mà vẫn not ok.các pro cho e xin giải pháp với ạ....!:((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]