NHƯ TRÊN
KHÔNG CẦN JB. IOS 7 TRỞ LÊN
1.Backup iPhone = iTunes
2.Download Ibackupbot :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
3.Mở ibackupbot . Vào
HomeDomains/Libary/Preferences/com.apple.restrictionspassword.plist
Copy(sao chép) 2 dòng gạch vàng.

4.VÀO [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] paste(dán) thông tin và decrypt.
Đây là code brute force pass giới hạn nhanh nhất từ trước giờ. Thời gian decrypt pass số lớn hay số nhỏ chỉ khoảng 5-7 giây là được
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]