nhận cây ss 5300 bàn phím khi vào tin nhắn ,,,,,zalo,,,,,****book ,,,,mới khởi động nguồn tất cả đều dùng bình thường khoảng 5-10 phút sau ấn vào không hiển thị bàn phím nữa hoặc lúc có hiển thị ấn cũng đứng im không hiện những j mình thao tác.đã chạy phần mềm nhưng không hết .ae ai đã gặp pan này xin chỉ giúp.thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]