em mới nhận 1 con Note E160S N700 cắm sạc không báo gì ,em đã thay chân sạc khác mà vẫn không được,các bác có sơ đồ đường sạc giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]