như tiêu đề iphone 4 không nhận cáp bị phần cứng mong anh em chỉ giúp thanks nhiều ạ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]