như tiêu đề mình cài từ nâu để hạ con 520 xuống 8.0 và hôm này vào để hạ 1 con khác xuống thì nó bắt update mình update xong cài ra nó báo lỗi thế này AE biết cách khắc phục chỉ mình với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]