Lần đầu post bài trên diễn đàn
Chia sẻ cho anh em rom Stock Gionee Gpad G3
File stock để up qua Flashtool
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass : stockmobi

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]