Các bác cho em hỏi.
em xài máy tính Win 10 backup ip bang Iturne thì nó lưu ở đâu ah.
win xp thì nó lưu ở đâu?
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]